Thuật ngữ chuyên ngành

THUẬT NGỮ NGÀNH LOGISTICS

Hãy cùng Beskare Logistics tìm hiểu các thuật ngữ trong ngành Logistics như sau: · Bỏ hàng: Sự từ bỏ hàng · Tài khoản: Tài khoản · Thiên tai = bất khả kháng · Bất khả kháng · Chi phí bổ sung = Phụ phí: Phụ phí · Tư vấn ngân hàng: Ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng) · Thỏa thuận đại lý: Hợp

Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng