Chứng nhận hàng hóa

Chứng nhận hàng hóa là bắt buộc đối với việc xuất/nhập khẩu hàng hóa 'được kiểm soát' khi khai báo hải quan và chúng tôi có hơn 10 năm thành thạo trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam có một số mặt hàng yêu cầu phải có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng của quốc gia, giấy phép nhập khẩu có điều kiện. Thông quan các loại hàng hóa này bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các chứng từ, giấy chứng nhận yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Beskare Logistics là chuyên gia thực thụ có kiến thức sâu rộng về các pháp lý, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ. Thực tế quan trọng là chúng tôi có thể giải quyết, tư vấn mọi rủi ro liên quan đến các thủ tục xin giấy phép, giấy chứng nhận hàng hóa cho các lô hàng xuất/nhập khẩu của khách hàng.

LIÊN HỆ
Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng