Our logo

Logo được thiết kế từ ý tưởng “chăm sóc tốt nhất”, trong đó t Và c được kết hợp thành “k” và được cách điệu thành hình ảnh một người đàn ông “” với bàn tay giơ lên thể hiện sự quan tâm và tôn trọng khách hàng.

Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng