THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÂN ĐIỆN TỬ

Các DN muốn nhập khẩu cân điện tử về Việt Nam cần phải được nhận và thực hiện đúng theo các hành động chính hiện hành sau:
 • Công văn số 2538/GSQL-GQ1 quy định về các vấn đề cân điện tử nhập khẩu với mục tiêu sử dụng trong y tế;
 • Thông số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013. Quy định về phép đo đối với phương tiện đo lường của nhóm 2;
 • Công văn số 2177/TĐ-Đl hướng dẫn thực hiện Thông số 23/2013/TT-BKHCN;
 • Quyết định 2284/QĐ-BKHCN ngày 15/08/2018. về mã HS bảng đối với nhóm đo lường thiết bị 2;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Nghị định số 69/2018/ND-CP ngày 15/05/2018;
 • Nghị định 128/2020/ND-CP ngày 19/10/2020;
 • Nghị định số 43/2017 ND-CP ngày 14/04/2017.
Mã HS và thuế nhập vào cân điện tử
Mã HS code cân nhập điện tử

Khi nhập khẩu về Việt Nam, cân điện tử có mã HS thuộc nhóm 8423. Tùy thuộc từng loại cân sẽ có các phân nhóm khác nhau, cụ thể:

V.Mã hàngMô tả hàng hóa – Tiếng ViệtThuế NK ưu tiên đãiACFTAATIGAAJCEPAKFTA
 8423Cân (trừ loại cân có độ nhạy 5 cg hoặc nhạy hơn), kể cả máy đếm hoặc máy kiểm tra, hoạt động bằng nguyên lý cân; các loại cân bằng.     
1842310– Cân người, kể cả cân trẻ em; Công dụng cân trong gia đình:     
284231010– – Hoạt động bằng điện200090 (-KH, LA)
284231020– – Không hoạt động bằng điện200090 (-KH, LA)
1842320– Cân băng tải:     
284232010– – Hoạt động bằng điện00000 (-LA)
284232020– – Không hoạt động bằng điện00000 (-LA)
1842330– Cân khối lượng cố định và cân dùng để đóng gói vật liệu với khối lượng xác định trước vào túi hoặc đồ chứa, kể cả cân sau:     
284233010– – Hoạt động bằng điện00000 (-LA)
284233020– – Không hoạt động bằng điện00000 (-LA)
1 – Cân khối lượng khác:     
2842381– – Khả năng cân tối đa không quá 30 kg:     
384238110– – – Hoạt động bằng điện200090 (-LA)
384238120– – – Không hoạt động bằng điện200090 (-LA)
2842382– – Có khả năng cân tối đa trên 30 kg nhưng không quá 5.000 kg:     
3 – – – Hoạt động bằng điện:     
484238211– – – Khả năng cân tối đa không quá 1.000 kg70000
484238219– – – – Loại khác30 (-KH)000 (-LA)
3 – – – Không hoạt động bằng điện:     
484238221– – – – Khả năng cân tối đa không quá 1.000 kg150 (-KH)060 (-LA)
484238229– – – – Loại khác30 (-KH)000 (-LA)
2842389– – – – Loại khác     
384238910– – – Hoạt động bằng điện30 (-KH)000 (-LA)
384238920– – – Không hoạt động bằng điện30 (-KH)000 (-LA)
Mức thuế phải được nộp khi nhập điện tử

Dưới đây là các mức thuế phải nộp khi nhập cân điện tử:

 • Thuế nhập khẩu thông thương: Dao động từ 4,5%- 30%;
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi: Dao động từ 3%-20%;
 • Thuế giá trị gia tăng VAT: 10%;
 • Cân điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc có C/O mẫu E: 0%.

 

Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập điện tử

Trước khi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu cân điện tử cần chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

 • Hợp đồng mua bán (Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng): 01 bản sao y;
 • Hóa đơn thương mại (Hóa đơn thương mại): 01 bản chụp;
 • Vận tải đơn (Airway Bill/Vận đơn): 01 bản chụp;
 • Đóng gói gói (Packing List): 01 bản chụp;
 • Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) (nếu có): 01 bản gốc;
 • Hóa đơn Chân vận chuyển (trong trường hợp giao hàng theo điều kiện FOB, Exwork,..): 01 bản chụp;
 • Đăng ký kiểm tra chuyên ngành lớn (nếu có yêu cầu kiểm tra): bản gốc;
 • Bản chụp các từ khác (nếu có)…;
 • Giấy phép (nếu có): 01 bản gốc;
 • Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có)….: hình ảnh, tài liệu liên quan, catalog,… của lô hàng.
Quy định cân bằng điện tử

Quá trình nhập được diễn ra theo các bước sau:

Bước 1: Khai tờ khai hải quan

Doanh nghiệp thực hiện khai tờ khai hải quan ở trên Cổng thông tin điện tử. Thông báo khai báo thông tin cần phải dựa vào hồ sơ nhập đã có sẵn và chờ phân luồng kết quả.

Bước 2: Đăng ký kiểm tra chất lượng cân điện tử

Doanh nghiệp đăng ký kiểm tra chất lượng cho cân điện tử nhập khẩu, mặt hàng này thuộc quản lý của Tổng địa phương đo. Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng bao gồm:

 • Đăng ký Kiểm tra chất lượng theo mẫu;
 • Hợp đồng (Hợp đồng mua bán);
 • Hóa đơn thương mại (Hóa đơn thương mại);
 • Quy cách đóng gói (Packing list);
 • Vận chuyển đơn vị (Bill of Lading);
 • Chứng minh xuất xứ (C/O): Bản chụp của tổ chức cá nhân nhập khẩu.

Bước 3: Mở tờ khai hải quan

Doanh nghiệp mang hồ sơ nhập khẩu cùng với tờ khai đã phân luồng đến phụ trợ tại chi hải hải. Nhân viên hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ và trả lại luồng kết quả. Tùy chọn phân luồng kết quả hóa mà doanh nghiệp tiếp tục xử lý:

 • Hàng hóa ở luồng xanh: Sẽ được thông quan ngay;
 • Hàng hóa ở luồng vàng: Nhân viên hải quan sẽ kiểm tra chi tiết hồ sơ và không kiểm tra hàng thực tế;
 • Hàng hóa ở luồng đỏ: Nhân viên hải quan sẽ kiểm tra lại chi tiết hàng hóa và kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kiểm tra chất lượng sẽ trình bày bài hát với quy trình nhập khẩu hàng hóa.

Bước 4: Thông quan hàng hóa

Sau khi kiểm tra lại hồ sơ hóa học nếu không có vấn đề gì phát sinh thì tờ khai sẽ được thông quan. Doanh nghiệp tiến hành đóng thuế cho hải quan để hàng được thông quan.

Bước 5: Nhận hàng và vận chuyển về kho để chuẩn bị phân phối ra trường

 

Một số điều cần lưu ý khi nhập khẩu cân điện tử

Doanh nghiệp khi nhập hàng hóa phải đóng thuế theo quy định, với từng loại hàng có biểu giá và tỷ lệ khác nhau. Để thông quan, cần hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế xác định và xác định đúng mã HS Code của hàng hóa để tránh bị áp dụng sai mã. Đề nghị xin giấy chứng nhận xuất xứ từ Nhà xuất khẩu để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Mọi hồ sơ nhập khẩu phải chuẩn hóa chính xác và đầy đủ để tránh rút sung sau đây, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu kho.

LIÊN HỆ
Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng