THUẬT NGỮ NGÀNH LOGISTICS

Hãy cùng Beskare Logistics tìm hiểu các thuật ngữ trong ngành Logistics như sau:

 
· Abandonment: Sự kiện bỏ hàng
· Account: Tài khoản
· Act of God = force majeure: Bất khả kháng
· Addtional cost = Phụ phí: Phụ phí
· Advising bank: Ngân hàng thông báo (của người thụ hưởng)
· Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
· Air freight:: Cước hàng không
· Airlines: Hãng hàng không
· Airport: Sân bay
· Airway bill: Vận đơn hàng không
· Airway: Đường hàng không
· All risks: Mọi rủi ro
· Phí sửa đổi: Phí sửa đổi B/L đơn vị
· AMS (Advanced Manifest System fee): Yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu (USA, Canada)
· Applicant bank: Ngân hàng yêu cầu phát hành
· Applicant: Người yêu cầu mở LC (thường là Buyer)
· Application for Collection: Đơn yêu cầu nhờ thu
· Application for Documentary credit: Đơn yêu cầu mở thư tín dụng
· Application for Marine Cargo Insurance: Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
· Application for Remittance: Yêu cầu chuyển tiền
· Arbitration: Điều khoản trọng tài
· Arrival notice: Thông báo hàng tới/đến
· Article: Điều khoản
· As agent for the Carrier: Đại lý của người chuyên chở
· As carrier: Người chuyên chở
· Assurance: Sự đảm bảo
· Đấu giá: Đấu giá
· Đã xác thực: Xác nhận bởi ai…..
· Có sẵn với: Được thanh toán tại…
· Vận đơn lùi ngày: Vận đơn rút lui ngày
· CO giáp lưng: CO giáp lưng
· BAF (Hệ số điều chỉnh hầm): Phụ phí biến động giá nhiên liệu
· Cân bằng vật liệu: Bảng cân đối định
· Mã nhận dạng ngân hàng (BIC): Mã định dạng ngân hàng
· Phiếu thu ngân hàng = Phiếu ngân hàng: phiếu thanh toán
· Ngày làm việc ngân hàng: Ngày làm việc ngân hàng (thứ bảy không coi là ngày làm việc)
· Mặc cả: Default
· Thùng: Thùng (dầu, hóa chất)
· Giỏ: Rổ, thùng
· Người vận chuyển vận đơn: Vận đơn vô danh
· Người thụ hưởng: Người thụ hưởng
· Giấy chứng nhận của người thụ hưởng: Chứng nhận của người thụ hưởng
· Biên nhận của người thụ hưởng: Biên bản của người thụ hưởng
· Hối phiếu: Hối phiếu
· Vận đơn (BL): Vận đơn đường biển
· Vận đơn dự thảo: Vận đơn phác thảo
· Sửa vận đơn: Vận đơn đã chỉnh sửa
· Vận đơn xe tải: Vận đơn xe tải
· Trống xác nhận: Ký hậu để trống
· Kho ngoại quan: Kho ngoại quan
· Phiếu đặt chỗ/xác nhận đặt chỗ: Thỏa thuận lưu khoảng/thuê slot
· Cửa khẩu: Cửa khẩu
· Mới hoàn toàn: Mới hoàn toàn
· Môi giới: Hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
· Hàng rời: Hàng rời
· Container rời: Container hàng rời
· Tàu rời: Tàu rời
· Gói: Bó
· Yêu cầu mua = yêu cầu đặt hàng = yêu cầu: Yêu cầu mua hàng
· CAF (Hệ số điều chỉnh tiền tệ): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
· Can: Có thể chứa sơ đồ
· Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa: Đơn bảo hiểm hàng hóa
· Bản khai hàng hóa: Bản lược khai hàng hóa
· Báo cáo xuất hàng (COR): Biên bản sửa lỗi hư hỏng
· Hàng hóa: Hàng hóa (vận chuyển trên phương tiện tiện ích)
· Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi container hàng được xếp lên tàu tại cào đến sỏi 
· Thùng: Thùng, thùng
· Tiền mặt so với chứng từ (CAD): Tiền mặt đổi lấy chứng từ
· Tiền mặt: Tiền mặt
· CCL (Phí vệ sinh container): Phí bảo vệ sinh công-te-nơ
· Chứng chỉ phân tích: Chứng nhận kiểm tra phân tích
· Giấy chứng nhận bán hàng tự do: Giấy chứng nhận lưu hành tự động
· Giấy chứng nhận khử trùng: Chứng thư hun trùng
· Giấy chứng nhận sức khỏe: Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
· Giấy chứng nhận giám định: Chứng nhận giám định
· Giấy chứng nhận xuất xứ: Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
· Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật: Chứng thư kiểm dịch thực vật
· Giấy chứng nhận chất lượng: Chứng nhận chất lượng
· Giấy chứng nhận vệ sinh: Giấy chứng nhận sức khỏe
· Giấy chứng nhận hàng thiếu (CSC): Giấy chứng nhận hàng thiếu
· Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng: Chứng nhận trọng lượng và chất lượng
· Giấy chứng nhận cân nặng: Chứng nhận khối lượng hàng
· CFS – Ga hàng hóa container: Kho khai thác hàng lẻ
· CTS – Thay đổi phân loại thuế quan: Chuyển đổi mã số hàng hóa
· Trọng lượng tính cước: Trọng lượng tính chân
· Cước phí: Chi phí, phí
· Bên thuê tàu: Hợp đồng thuê tàu chuyến
· Người thuê tàu: Người thuê tàu
· Séc: Séc
· CIC (Phí mất cân bằng container) hay EIS “Phụ phí mất cân bằng thiết bị”: Phụ phí mất cân đối vỏ container
· Ngân hàng đòi tiền: Ngân hàng đòi tiền
· Khiếu nại: Khiếu suy
· Thu gom sạch sẽ: bãi bỏ phiếu trơn
· Dọn dẹp trên tàu: Đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
· Sạch: Sạch sẽ, hoàn hảo
· Thời gian đóng = Thời gian cắt: Giờ cắt tàu, đóng sổ tàu
· COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
· Ngân hàng thu hộ: Ngân hàng thu hộ
· Bộ sưu tập:Duyên thu
· Có hiệu lực: Có hiệu lực
· Chứng từ thương mại: Chứng từ thương mại
· Hóa đơn thương mại: Hóa đơn thương mại
· Thỏa thuận hoa hồng: Thỏa thuận hoa hồng
· Đại lý hưởng hoa hồng: Đại lý trung gian (thu hoa hồng)
· Hàng hóa = Mô tả hàng hóa: Mô tả hàng hóa
· Hồ sơ công ty: Hồ sơ công ty
· Bồi thường: Đền bù, bồi thường
· Khiếu nại: Khiếu kiện, rên rỉ
· Tuân thủ: Tuân theo
· Tàu nối/tàu trung chuyển: Tàu nối/tàu ăn hàng
· Đã gửi theo đơn hàng của = consignee: Người nhận hàng
· Phiếu gửi hàng: Giấy gửi hàng
· Lô hàng = Lô hàng: Lô hàng
· Consignor = Shipper: Người gửi hàng
· Hợp nhất: Bên gom hàng (gom LCL)
· Hóa đơn lãnh sự: Hóa đơn lãnh sự (xác nhận của đại sứ quán)
· Người tiêu dùng: Người dùng cuối cùng
· Tiêu thụ: Tiêu thụ
· Tình trạng thùng chứa: Điều kiện về vỏ đóng ( nặng hay nhẹ)
· Bảng kê đóng gói container: Danh sách container lên tàu
· Tàu container: Tàu container
· Bãi container – CY: Bãi container
· Hợp đồng: Hợp đồng
· Sửa chữa: Các sửa đổi
· Chi phí: Chi phí
· Cần cẩu/dụng cụ: Cần cẩu
· Thùng: Phụ kiện
· Tín dụng: Tín dụng
· CTH: Change in Tariff Heading: Chuyển đổi mã số hàng hóa cấp độ 4 số (nhóm)
· CTSH: Change in Tariff Sub-heading: Chuyển đổi mã số hàng hóa cấp độ 6 số (nhóm phân loại)
· Cu-Cap: Dung tích khối: Thể tích có thể đóng hàng container (bên ngoài vỏ cont)
· Chuyển phát nhanh theo thông lệ (CQD): Dỡ hàng nhanh (như tập quán tại triệu)
· Dịch vụ khách hàng (Cus): Hỗ trợ nhân viên, dịch vụ khách hàng
· Khách hàng: Khách hàng
· Đại lý hải quan: Đại lý hải quan
· Thông quan: Thông quan
· Tờ khai hải quan:Mở khai hải quan
· Khai báo hải quan: Khai báo hải quan
· Hóa đơn hải quan: Hóa đơn hải quân (phục vụ cho việc thông quan)
· Hải quan: Hải quân
· D/A: Chấp nhận lại hồ sơ:Cung cấp trả lời chậm
· Hàng nguy hiểm: Hàng hóa nguy hiểm
· Ngày sản xuất: Ngày sản xuất
· DC – Container khô: Container hàng khô
· De minimis: Tiêu chí De Minimis (trong xuất xứ hàng hóa)
· Deadweight– DWT: Trọng tải tàu toàn phần
· Thỏa thuận: Thỏa thuận
· Giấy báo nợ: Giấy báo nợ
· Tờ khai dưới bìa mở: Thuế khai theo một đơn vị bảo hiểm
· Khấu trừ = giảm: Giảm giá
· LC trả chậm: Thư trả lời chậm
· Delay: Chậm, chậm so với lịch tàu
· Ủy quyền giao hàng: Ủy quyền nhận hàng
· D/O – Lệnh giao hàng: Lệnh giao hàng
· DEM – Demurrrage: Phí lưu contaner tại bãi
· Khoa: Cục
· Ngày khởi hành: Ngày khởi hành
· Chi tiết Danh sách đóng gói: phiếu đóng gói chi tiết
· DET – Detention: Phí lưu container tại kho riêng
· Kích thước: Kích thước
· Gửi hàng trực tiếp: Quy tắc vận chuyển trực tiếp
· Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Sự miễn cưỡng
· Giảm giá: Giảm giá (yêu cầu giảm giá/đề nghị giảm giá)
· Sự khác biệt: Bất kỳ bằng chứng nào
· Thảo luận/thảo luận: Trao đổi, bàn bạc
· Tranh chấp: Tranh luận
· Tuyển tập tài liệu: thu thập chứng từ kèm theo
· Tín dụng chứng từ: Tín dụng chứng từ
· Nhân viên tư liệu (Docs): Nhân viên chứng từ
· DOC – Phí chứng từ: Phí làm chứng từ (vận đơn)
· Door – Door: Giao hàng từ kho đến kho
· Liều lượng: định lượng
· Trống: Thùng
· Bản sao: Hai bản gốc như nhau
· Nơi khác: Tại nơi khác (khác POL và POD)
· EBS – Phụ phí hầm chứa khẩn cấp: Phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
· Empty container: Container rỗng
· Người dùng cuối: Người dùng cuối cùng
· Xác nhận: Ký hậu
· Ủy thác xuất nhập khẩu: Xuất nhập khẩu thác thác
· Thiết bị: Thiết bị (cũng được hiểu là vỏ Cont)
· Lịch trình dự kiến: Lịch trình dự kiến của tàu
· ETA – Thời gian dự kiến đến: Thời gian dự kiến tàu đến
· ETA – Thời gian khởi hành dự kiến: Thời gian dự kiến tàu chạy
· Nhà phân phối độc quyền: Nhà phân phối độc quyền
· Ngày hết hạn: Ngày hết hạn hiệu lực
· Nhân viên xuất nhập khẩu: Nhân viên xuất nhập khẩu
· Giấy phép xuất/nhập khẩu: Giấy phép xuất/nhập khẩu
· Xuất khẩu: Xuất khẩu
· Nhà xuất khẩu: Người xuất khẩu (~ vị trí Người bán)
· Thủ tục xuất nhập khẩu: Thủ tục xuất nhập khẩu
· Quy trình xuất nhập khẩu: Quy trình xuất nhập khẩu
· Kim ngạch xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu
· Nước xuất khẩu: Nước xuất khẩu
· Máy bay tốc hành: Máy bay chuyển phát nhanh
· Phát hành nhanh: phóng hàng nhanh (cho sea waybill)
· Phản hồi: Phản hồi của khách hàng
· FIATA: Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận Vận tải: Liên đoàn Hiệp hội Giao nhận VTQT
· Lĩnh vực: Trường, lĩnh vực (thông tin)
· Hoá đơn cuối cùng: Hóa đơn thức
· Chứng từ tài chính: Chứng từ tài chính
· Bản gốc thứ nhất: Bản gốc đầu tiên
· Flat rack (FR) = Thùng chứa nền: Mặt chứa container chuyên dụng
· Chuyến bay số: số chuyến bay
· Hợp đồng FOB: Hợp đồng FOB (thường cho hàng SXXK)
· Force mejeure: Điều khoản bất khả kháng
· Xe nâng: Xe nâng
· Hình thức tín dụng chứng từ: Hình thức/loại thư ứng dụng
· Giấy xác nhận của người giao nhận: Biên lai nhận hàng của người giao nhận
· Franchise: Nhượng quyền
· Free hand: Hàng thường (shipper tự book tàu)
· Free in (FI): Miễn phí
· Free in and Out (FIO): Miễn phân và thoát
· Xếp vào ra miễn phí (FIOS): Miễn phân chuồng và sắp xếp
· FOC – Miễn phí: Hàng miễn phí
· Free out (FO): Miễn trừ
· Thời gian rảnh rỗi = Tổng hợp số ngày miễn phí phạt lưu bãi và tạm giam : Thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
· Vận chuyển hàng hóa theo thỏa thuận: Cước phí theo thỏa thuận
· Công ty giao nhận vận tải: Hãng giao nhận vận tải
· Ghi chú cước vận chuyển: Ghi chú Foot
· Cước phí thanh toán tại: Cước phí thanh toán tại
· Cước phí trả trước: Cước phí trả trước
· Cước thu gom: Cước phí trả sau (thu tại yêu thích hàng)
· Vận chuyển hàng hóa: Bước
· Tần suất: Tần suất chuyến số/tuần
· Biên giới: Biên giới
· FTL – Full Truck Load: Hàng giao nguyên xe tải
· Phụ phí nhiên liệu (FAF = FSC = BAF): Phụ phí nhiên liệu
· Công suất tàu đầy: Đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
· Trung bình chung: Tổng thất chung
· Điều kiện chung: Các điều khoản chung
· Tổng cục: Tổng cục
· Thùng chứa đa dụng (GP): Cont bách hóa (thường)
· Hàng gửi từ: Hàng vận chuyển từ ai
· Hàng gửi: Hàng vận chuyển tới ai
· Mô tả hàng hóa: Mô tả hàng hóa
· Số tiền lớn: Tổng giá trị
· GRI (Tăng tỷ lệ chung): Phụ phí Foot vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
· Tổng trọng lượng: Trọng lượng tổng cả bao bì
· GSP – Ưu tiên hệ thống tổng quát: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ quát
· GST: Thuế hàng hóa, dịch vụ: Thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
· GSTP – Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu: Hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
· Xử lý: Làm hàng
· Phí xử lý: Phí làm hàng (Fowwarder trả cho Agent bên đích nếu sử dụng HBL)
· Hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa hài hòa: Hệ thống mô tả và mã hóa hàng hóa (HS code)
· Hàng nguy hiểm: Hàng nguy hiểm
· Xử lý nhiệt: Xử lý bằng nhiệt
· Khối cao (HC = HQ): Thùng chứa cao (40'HC cao 9'6'')
· Danh dự = thanh toán: Sự thanh toán
· House Airway bill (HAWB): Vận đơn hàng không (của Forwarder)
· Vận đơn đường biển (HBL): Vận đơn đường biển (của Forwarder)
· Hub: Bến trung chuyển
· IATA: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
· Nhập khẩu: Nhập khẩu
· Nhà nhập khẩu: Người nhập khẩu (~ vị trí Người mua)
· Nước nhập khẩu: Nước nhập khẩu
· Đang chuyển tiếp: Đang trong quá trình chuyển đổi
· Hàng về: Hàng nhập
· Thông quan nội địa/Trục container (ICD): Cảng thông quan nội địa
· Phí vận tải nội địa (IHC) = Vận tải đường bộ
· Đường thuỷ nội địa: Vận tải đường sông, thủy nội địa
· Đóng gói bên trong: Chi tiết đóng gói bên trong
· Truy vấn: Đơn hỏi hàng
· Báo cáo kiểm tra: Biên bản giám định
· Viện hàng hóa điều khoản A/B/C: Điều kiện bảo hiểm loại A/B/C
· Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận: Đơn bảo hiểm/chứng thư bảo hiểm
· Lãi suất: Lõi năng lượng
· Người trung gian = người môi giới: Người trung gian
· Intermodal: Vận chuyển kết hợp
· Số tài khoản ngân hàng quốc tế (IBAN): Số tài khoản quốc tế
· Phòng Thương mại Quốc tế ICC: Phòng thương mại quốc tế
· Mã Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế (IMDG Code): Mã hiệu hàng nguy hiểm
· Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
· Phí bảo đảm tàu biển và cảng quốc tế (ISPS): Phụ phí an ninh cho tàu và cào quốc tế
· Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật 15: Tiêu chuẩn quốc tế khử trùng theo ISPM 15
· Kho: Tôn kho
· L/C không thể hủy ngang: ngang bằng thư tín dụng (có thể hủy bỏ: ngang bằng)
· ISPB – Thông lệ ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo tín dụng chứng từ: Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng
· Cấp hồi tố: CO cấp sau
· Nhà phát hành: Người phát hành
· Ngân hàng phát hành: Ngân hàng phát hành LC
· Mặt hàng: Hàng hóa
· Phụ phí điền trước của Nhật Bản (AFR): Phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
· Mã số công việc: mã nghiệp vụ
· Nhãn/ghi nhãn: Nhãn hàng hóa/dán nhãn hàng hóa
· Phí lao động: Phí nhân công
· Laden on board: Đã bốc hàng lên tàu
· Lashing: Chằng
· Ngày giao hàng muộn nhất: Ngày giao hàng cuối cùng lên tàu
· Laycan: Thời gian tàu đến sân
· Ngày làm hàng hoặc thời gian làm hàng: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
· Laytime: Thời gian chuyển hàng
· Thời gian thực hiện: Thời gian làm hàng
· Thông báo thư tín dụng = thông báo tín dụng: Thông báo thư tín dụng
· Thư tín dụng: Thư tín dụng
· Thư bảo lãnh: Thư đảm bảo
· Thư bảo lãnh: Thư cam kết
· Trách nhiệm: trách nhiệm
· Lift On – Lift Off (LO-LO): Phí nâng hạ container
· Danh sách container: Danh sách container
· Phí địa phương: Phí địa phương
· Thua: Tỉ lệ hào kiệt (hàng gia công/SXXK)
· Nhà sản xuất: Nhà sản xuất
· Ký hiệu và số hiệu: Kí hiệu và số hiệu trên hàng hóa
· Master Airway bill (MAWB): Vận đơn (chủ) hàng không
· Vận đơn chính (MBL): Vận đơn (chủ) đường biển
· Bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS): Bản khai báo an toàn hóa chất
· Biên nhận bạn tình: Biên lai thuyền phó
· Phương tiện vận chuyển: tiện tải phương tiện vận chuyển
· Đo lường: Đơn vị đo
· Biên bản thỏa thuận: Bản ghi nhớ đồng ý
· Mặt hàng: Hàng hóa mua bán
· Người bán: Thương nhân
· Hệ mét (MT): mét tấn = 1000 kg
· MFN – Quốc gia được sủng ái nhất: Đối xử tối huệ quốc
· Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): Số lượng đặt hàng tối thiểu
· Sai chính tả: Lỗi chính tả
· Thanh toán hỗn hợp: Thanh toán dư hợp
· Mã model: Số mã/mẫu hàng
· Vận tải đa phương thức/Vận tải kết hợp: Vận chuyển tải đa phương thức/vận tải kết hợp
· Hoạt động vận tải đa phương thức/kết hợp =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận hành tải đa phương thức
· Đặt tên container hàng hóa: Container chuyên dụng
· Loại hàng hóa: Biên bản tình trạng hàng hóa
· Có thể thương lượng: Chuyển nhượng được
· Đàm phán/đàm phán: Đàm phán
· Ngân hàng đàm phán/thương lượng: Ngân hàng thương lượng/thương lượng thanh toán (chiết khấu)
· Khối lượng tịnh: Khối lượng sạch
· Ngân hàng được chỉ định: Ngân hàng được chỉ định
· Đề cử: Được chỉ định
· Hãng vận tải chung điều hành phi tàu (NVOCC) : Người vận hành tải công cộng không tàu
· Không gian lận, không tiết lộ (NCND): Thỏa thuận không gian lận, không tiết lộ thông tin
· Hóa đơn phi thương mại: Hóa đơn phi mậu dịch (hàng không thanh toán – FOC)
· Không thể thương lượng: Không thể chuyển nhượng được
· Khu phi thuế quan: Khu phi thuế quan
· Không thu được toàn bộ: Xuất xứ không trí tuệ
· Thông báo hàng đến = Thông báo hàng đến: Thông báo hàng đến
· Thông báo sẵn sàng: Thông báo hàng sẵn sàng để vận hành, bốc/dỡ
· Bên thông báo: Bên nhận thông báo
· NSW – Cơ chế một cửa quốc gia: Hệ thống một cửa quốc gia
· Vận tải đường biển (O/F): Cước biển
· ODM: Nhà sản xuất thiết kế gốc: Nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
· OEM: Nhà sản xuất thiết bị gốc: Nhà sản xuất thiết bị gốc theo đơn đặt hàng
· Chào giá = báo giá: Báo giá
· Thư giới thiệu của cơ quan: Giấy giới thiệu
· Bỏ qua: Tàu không truy cập
· Thay mặt: Đại diện/thay mặt cho
· Ký hiệu on board (OBN): Ghi chú lên tàu
· Trên boong: Trên boong, lên boong tàu
· On-carriage: Hoạt động vận hành chuyển nội địa hàng container nhập khẩu sau khi container được dời khỏi tàu.
· Xuất/nhập tại chỗ: Xuất nhập khẩu tại chỗ
· Mở tài khoản: Ghi sổ
· Container mở (OT): Container mở nóc
· Nhân viên vận hành (Ops): Nhân viên hiện trường
· Bên đặt hàng: Bên đặt hàng
· Khách hàng đặt hàng: Khách hàng yêu cầu (~appliant)
· Tiêu chí xuất xứ: Tiêu chí xuất xứ
· Bản gốc: Bản gốc
· Bao bì bên ngoài: Đóng gói bên ngoài
· Gia công phần mềm: Thuê ngoài (theo hướng của Logistics)
· Quá khổ: Quá khổ
· Thừa cân: Quá tải
· Trọn gói: Kiện hàng
· Phiếu đóng gói: phiếu đóng gói
· Cặp: đôi
· Tích lũy từng phần: Nho nhỏ từng phần
· Giao hàng từng phần: Giao hàng từng phần
· Trung bình riêng: Tổng số thất bại
· Tải trọng = trọng lượng tịnh: Trọng lượng hàng đóng (ruột)
· Điều khoản/phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán quốc tế
· PCS – Phụ phí kênh đào Panama: Phụ phí qua kênh đào Panama
· PCS – Phụ thu tắc nghẽn cảng: Phụ phí tắc nghẽn
· PSS – Phụ phí mùa cao điểm: Phụ phí mùa cao điểm.
· Hình phạt: Điều khoản phạt
· Thời gian trình bày: Thời hạn xuất bản
· Người phụ trách: Người phụ trách
· PIC – Người liên hệ: Người liên lạc
· Phí lấy hàng (Trucking): Phí vận chuyển hàng tại kho
· Cái: Chiếc, cái
· Đường ống: Đường ống
· Nơi và ngày cấp: Ngày và nơi phát hành
· Nơi giao hàng/điểm đến cuối cùng: Nơi giao hàng cuối cùng
· Nơi nhận: Địa điểm nhận hàng để bỏ qua
· Nơi trở về: Nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
· PPD – Cục Bảo vệ thực vật: Cục bảo vệ thực vật
· Cảng dỡ/sân bay dỡ: Cảng/sân bay vượt hàng
· Cảng bốc hàng/sân bay bốc hàng: Cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
· Cảng trung chuyển: Cảng tải
· Port-port: Giao từ cú ném
· Cảnh báo trước: Bộ hồ sơ (đại lý gửi tới Fwder) trước khi hàng tới
· Pre-carriage: Hoạt động vận hành chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
· Trình bày: Xuất trình
· Ngân hàng trình bày: Ngân hàng xuất trình
· Ngược giá: Hoàn giá, trao đổi giá (~ mặc cả: Mặc cả)
· Bảng giá: Đơn giá
· Thỏa thuận nguyên tắc: Hợp đồng nguyên tắc
· Vùng xử lý: Chế độ xuất
· Đang xử lý: Hoạt động gia công
· Mua sắm: Sự thu mua hàng
· Nhà sản xuất: Nhà sản xuất
· Hóa đơn mẫu: Hóa đơn đơn vị
· Bản sao đã đọc thử: Người gửi hàng đã đọc và kiểm tra lại
· Phản đối việc không thanh toán: Kháng nghị không trả tiền
· Biểu tình/đình công: Đình công
· Hóa đơn tạm tính: Hóa đơn tạm thời (tạm thời cho các lô hàng, chưa thanh toán)
· Hợp đồng mua bán: Hợp đồng mua hàng
· Đặt hàng: Đơn vị đặt hàng
· Mua hàng: Mua hàng
· Trung tâm kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng 1-2-3 (Quatest): Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo chất lượng 1-2-3
· Số lượng gói: Số lượng sự kiện hàng
· Số lượng: Số lượng
· Hạn ngạch: Quặng
· Vận đơn đường sắt: Vận đơn đường sắt
· Đường sắt: Vận chuyển đường sắt
· Tỷ lệ: Tỉ lệ/giá
· Biên nhận gửi hàng BL: Vận đơn nhận hàng để bỏ
· Người nhận: Người nhận (điện)
· Container tham khảo (RF): Container đóng hàng mát, hàng đông lạnh
· Số tham chiếu: Số tham chiếu
· Nội dung giá trị khu vực – RVC: Hàm giá trị khu vực (theo tiêu chuẩn %)
· Ngân hàng hoàn trả: Ngân hàng bồi hoàn
· Thứ tự phát hành: Đặt hàng (ai)
· Ghi chú: Chú ý/ghi chú đặc biệt
· Chuyển tiền: Chuyển tiền
· Ngân hàng chuyển tiền: Ngân hàng chuyển tiền/ngân hàng nhờ thu
· Báo cáo nhận hàng (ROROC): Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
· Yêu cầu: Yêu cầu
· Địa chỉ cư trú: Địa chỉ cư trú
· Giá trị còn lại: Giá trị còn lại
· Nhà bán lẻ: Nhà bán lẻ
· Thư tín dụng quay vòng: LC tuần hoàn
· RFQ = yêu cầu báo giá = yêu cầu: Yêu cầu hỏi giá/đơn hỏi hàng
· Rủi ro: Rủi ro
· Road: Vận chuyển đường bộ
· Bánh cuốn: Nhỡ tàu
· Quy tắc xuất xứ (ROO): Quy tắc xuất xứ
· Said to contains (STC): Kê khai bao gồm có
· Nói đến trọng lượng: Trọng lượng khai báo
· Hợp đồng mua bán: Hợp đồng mua bán
· Hợp đồng mua bán: Hợp đồng mua bán ngoại thương
· Hợp đồng mua bán/Hợp đồng mua bán/Hợp đồng/Hợp đồng mua bán: Hợp đồng ngoại thương
· Giảm giá: Giảm giá
· Mẫu: Mẫu hàng (kiểm tra chất lượng)
· Phụ thu kênh SCS – Suez: Phụ phí qua kênh đào Suez
· Seaway bill: Giấy gửi hàng đường biển
· Con dấu: Chì
· Cảng biển: Cảng biển
· SSC – Phụ phí an ninh: Phụ phí an ninh (hàng air)
· Người gửi: Người gửi (elect)
· Chế độ dịch vụ (Chế độ SVC): Cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
· Loại dịch vụ (SVC Type): Loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
· Quyết toán: Thanh toán
· Cờ tàu: Cờ tàu
· Đường sắt tàu: Lan can tàu
· Chủ tàu: Chủ tàu
· Thuyền trưởng/Thuyền trưởng: Thuyền trưởng
· Thời hạn giao hàng: Thời hạn giao hàng
· Điều kiện giao hàng: Điều khoản giao hàng
· Vận chuyển theo thứ tự rõ ràng: Hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
· Vận chuyển trên tàu: Giao hàng lên tàu
· Chứng nhận của người gửi hàng đối với động vật sống: Xác nhận chủ hàng về động vật sống
· Người gửi hàng: người gửi hàng
· Tải và đếm hàng của người gửi (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
· Tư vấn vận chuyển/tư vấn gửi hàng: Thông tin giao hàng
· Đại lý tàu biển: Đại lý hãng tàu biển
· Chứng từ vận chuyển: Chứng từ giao hàng
· Hướng dẫn vận chuyển: Hướng dẫn thực hiện đơn
· Hãng tàu: Hãng tàu
· Nhãn vận chuyển: Ký mã hiệu
· Phiếu vận chuyển – phiếu gửi hàng
· Chữ ký: Chữ ký
· Slot/Space: Chỗ (trên tàu) còn hay không
· SWIFT – Hiệp hội Viễn thông Tài chính và Liên ngân hàng Toàn cầu: Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế
· Đại lý độc quyền: Đại lý độc quyền
· Thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế tiêu thụ đặc biệt
· Quy trình cụ thể: Công đoạn gia công cụ thể
· Dấu: Đóng dấu
· Thư tín dụng dự phòng: LC dự phòng
· Tiêu chuẩn đóng gói: Đóng gói tiêu chuẩn
· Tuyên bố thực tế (SOF): Biên bản làm hàng
· Kho lưu trữ: Phí lưu bãi (thường cộng vào demurrage)
· Sơ đồ xếp hàng: Sơ đồ xếp hàng
· Xếp hàng: Xếp hàng
· Vận đơn thẳng: Vận đơn đích danh
· Tiểu ban: Chi cục
· Chủ đề: Tuân thủ theo
· Nhà cung cấp: Nhà cung cấp
· Phụ phí: Phụ phí
· Giao B/L: Vận đơn giải phóng hàng bằng điện
· Báo cáo khảo sát: Biên bản giám định
· Swift code: Mã ngân hàng định dạng (trong hệ thống swift)
· Chuyển vận đơn: Vận đơn thay đổi để vận hành đơn gốc
· Bảng kiểm đếm: Biên bản kiểm phiếu
· Thùng chứa: Thùng bồn (đóng chất lỏng)
· Trọng lượng bì: Trọng lượng vỏ cont
· Giá mục tiêu: Giá mục tiêu
· Hóa đơn thuế: Hóa đơn tính thuế
· Thuế (thuế/thuế): Thuế
· Hoàn trả chuyển khoản điện báo (TTR): Hoàn trả tiền bằng điện
· Chuyển tiền/Chuyển thư: Chuyển tiền bằng điện/thư
· Cước Telex: Miễn phí điện giải phóng hàng
· Telex phát hành: Điện giải phóng hàng (cho Bill Surrender)
· Telex: Điện Telex trong hệ thống tín hiệu
· Tạm xuất/tái nhập: Tạm xuất-tái nhập
· Tạm nhập/tái xuất: Tạm nhập-tái xuất
· Phí xếp dỡ thiết bị đầu cuối (THC): Phí làm hàng tại nhung
· Bến cảng: Bến bãi
· Điều khoản và điều kiện: Điều khoản và điều kiện
· Điều khoản bảo lãnh/bảo hành: Điều khoản bảo hành
· Điều khoản cài đặt và vận hành: Điều khoản gắn kết và vận hành
· Điều khoản bảo trì: Điều khoản bảo trì, bảo dưỡng
· Điều kiện thanh toán: Điều kiện thanh toán
· Điều khoản chạy thử: Điều chỉnh tài khoản
· Giấy chứng nhận kiểm tra: Giấy chứng nhận kiểm tra
· Số dư thanh toán: Số tiền còn lại sau bột
· Hóa đơn nước thứ ba: Hóa đơn bên thứ ba
· Bản gốc thứ ba: Bản gốc thứ ba
· Tài liệu của bên thứ ba: Chứng từ bên thứ ba
· Giá cắt cổ: Giá cắt cổ
· Thông qua vận đơn: Vận đơn vững chắc
· Bảng chấm công hoặc Tuyên bố ngày làm việc: Bảng tính thời gian phạt bốc/dỡ
· Để đặt hàng: Giao hàng theo lệnh…
· Dung sai: Dung sai
· Trọng tải: Dung tích của một tàu
· Theo dõi, truy tìm: Kiểm tra tình trạng hàng/thư
· Cán cân thương mại: Cán cân thương mại
· Thương nhân: Trung gian thương mại
· Trailer: Xe mooc
· Giao dịch: Giao dịch
· Chuyển khoản: Chuyển tiền
· Chuyển tải: Chuyển tải
· Thời gian vận chuyển: Thời gian vận chuyển
· Lệnh dùng thử: Đơn vị thử nghiệm
· Cắt tỉa: San, cào hàng
· Ba bản gốc như nhau
· Vận tải đường bộ: Tải nội dung vận chuyển
· TEU – Đơn vị tương đương 20 feet: Đơn vị container bằng 20 feet
· Lỗi đánh máy: Lỗi đánh máy
· UCP – Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ: các quy tắc thực hành thống nhất về chứng từ tín dụng
· Vận đơn không sạch: Vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
· Vô điều kiện: Vô điều kiện
· Cam kết: Cam kết
· URR – Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng theo tín dụng chứng từ: Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng bằng chứng từ tín dụng
· URC – Quy tắc thống nhất để thu thập: Quy tắc thống nhất về nhờ thu
· Đơn giá: Đơn giá
· Đơn vị: Đơn vị
· Hiệu lực: Thời hạn hiệu lực (của báo giá)
· Ngày giá trị: Ngày giá trị
· VAT: Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng
· VCIS – Hệ thống thông tin tình báo hải quan Việt Nam: Hệ thống quản lý hải thông minh
· VGM – Đã xác minh tổng khối lượng: trích khai báo cáo tổng khối lượng hàng
· Giấy chứng nhận thú y: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
· VIAC – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
· VNACCS – Hệ thống tổng hợp hàng hóa và cảng tự động Việt Nam: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
· Trọng lượng thể tích: Trọng lượng thể tích (tính chân LCL)
· Khối lượng: Số lượng hàng sách
· Nguy cơ chiến tranh: Bảo hiểm chiến tranh
· Kho bãi: Hoạt động kho bãi
· WCO – Tổ chức Hải quan Thế giới: Hội đồng hải quan thế giới
· Thời tiết trong bến hay không – WIBON: Thời tiết xấu
· Thời tiết ngày làm việc: Ngày làm việc thời tiết tốt
· Bảng cân nặng: phiếu cân chất lượng hàng
· Nhà bán buôn: Nhà bán buôn
· Hoàn toàn thu được (WO): Xuất xứ trí tuệ
· WRS (War Risk Surcharge): phụ phí chiến tranh
· WTO – Tổ chức Thương mại Thế giới: Tổ chức Thương mại Thế giới
· Xerox Copy: Bản sao chụp xerox
· Phí chụp X-quang: phụ phí máy soi (hàng air)Tìm kiếm
Tìm kiếm

Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Giải thích cho bạn tại sao tất cả những ý tưởng sai lầm về việc tố cáo niềm vui

LIÊN HỆ
Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng