EU GIA HẠN BIỆN PHÁP TỰ VỆ THÉP ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2026

Ngày 25/6/2024, Quận ban Châu Âu công bố quy định về công việc gia hạn biện pháp tự bảo vệ bằng thép bổ sung hai năm nữa, cho đến tháng 6 năm 2026.

   Quy định này cũng điều chỉnh chức năng của biện pháp này để phù hợp với điều kiện thị trường.

   Quyết định này diễn ra sau cuộc điều tra do 14 quốc gia thành viên EU yêu cầu, cho thấy biện pháp tự bảo vệ tiếp tục cần thiết để giải thoát hoặc giải quyết thiệt hại nghiêm trọng cho ngành thép của EU. Ngoài ra, nó cho thấy ngành công nghiệp EU đang điều chỉnh để đáp ứng cao hơn khả năng nhập khẩu.

   Việc kéo dài và điều chỉnh Quy định được chứng minh qua sự hợp lý của các yếu tố gây áp lực nhập khẩu đáng kể trên thị trường Liên minh:

   Mức dư thừa thép toàn cầu cao và tăng cường xuất khẩu từ Trung Quốc sang các nước thứ ba, đặc biệt là ở châu Á, dẫn đến tăng cường xuất khẩu từ các nước thứ ba sang EU. Điều tra của EU cho biết “Việt Nam, Indonesia và Malaysia đã đạt được tốc độ tăng trưởng công suất từ ​​​​35% đến 95%, trong khi nhu cầu thép giảm hoặc tăng nhẹ (…) và một số nền kinh tế khác ở Trung Đông, Nam Á và Bắc Phi cũng đang được chứng nhận kiến ​​trúc tăng trưởng mất cân đối (ví dụ: Iran, Pakistan và Algeria)”

   Số lượng các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp thương mại hạn chế khác làm cho các ứng dụng thứ hai ngày càng gây nguy hiểm cho việc chuyển hướng sản xuất trực tiếp hoặc gián đoạn vào EU như Mục 232 của Hoa Kỳ đối với một số sản phẩm thép và biện pháp khác một số nước áp dụng . Đất hạn, tháng 8/2023, Mexico đã tăng thuế nhập khẩu từ 15% lên 25% đối với một số sản phẩm thép. Tháng 2/2024 Brazil tăng thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm thép. Tháng 4/2024, Türkiye hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm thép sang Israel

   Nhu cầu ở EU giảm đáng kể. Chủ tịch Quốc hội Thép ban OECD tháng 3/2024 dự báo năm 2024 và 2025 tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu sẽ tiếp tục rất chậm. EUROFER chỉ ra sự bất ổn kinh tế đang diễn ra sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc tăng trưởng thị trường thép trong các quý sắp tới năm 2024

   Các điều chỉnh kỹ thuật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024. Biện pháp này sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026, tám năm sau khi được áp dụng lần đầu tiên, đây là thời gian áp dụng pháp luật tự động bảo vệ tối đa được phép theo quy định của EU và WTO. Ủy ban vẫn có thể xem xét việc thực hiện biện pháp này trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 nếu thấy cần điều chỉnh bổ sung.

   Việt Nam cũng là một trong số các nước xuất khẩu sang EU chịu ảnh hưởng của việc giới hạn quy định này. Truy cập đường trang trang vào trang Web của EU say mê xem cụ hạn chế của các loại nước và Việt Nam cho từng loại sản phẩm.

            Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU

LIÊN HỆ
Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng