NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CÓ ĐƯỢC MIỄN THUẾ ?

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư có được miễn thuế không?

 

Đây cũng là câu hỏi của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến xử lý hồ sơ miễn thuế đối với hàng hoá NK dịch vụ dự án ưu đãi đầu tư.

 

Cần xác định hàng hóa NK theo Danh mục miễn thuế hoặc không phù hợp với lĩnh vực đầu tưChuyển đổi hàng hóa nhập thuế miễn phíHàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu có được hoàn thuế không?

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến chính sách miễn thuế, các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Quản lý thuế; Luật Thuế XK, thuế NK; Luật Hải quan; Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Nghị định 134/2016/ND-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã nêu rõ và chi tiết cụ thể các quy định liên quan đến khai hải quan, người nộp thuế và các chính sách thuế liên quan đến hàng hóa XNK.

 

Theo đó, tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định trường hợp NK hàng hoá miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền, người nộp thuế phải làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan nơi lắp đặt máy móc, thiết bị.

 

Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế khai chi tiết hàng hóa trên tờ khai hải quan.

Trường hợp không kê khai chi tiết được trên tờ khai hải quan, người nộp thuế lập bảng kê chi tiết về hàng hóa NK theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 phụ lục 7a ban hành kèm theo Nghị định 18/2021 /NĐ-CP thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo mẫu số 15 phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP và đính kèm tờ khai hải quan.

 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc NK lô hàng cuối cùng của từng tổ hợp, dây chuyền, người đóng thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Hải quan nơi thông báo Danh mục miễn thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 5 phụ lục 7a ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoặc theo mẫu số 16 phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/ NĐ-CP.

 

Ngoài ra, tại tài khoản 1, 2 Điều 31 Nghị định 134/2016/ND-CP quy định ngoài hồ sơ theo quy định, người nộp thuế nộp thêm hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu . Trong đó, ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế NK trong trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu NK hàng hóa.

 

Cũng tại điểm b khoản 5 Điều 31 Nghị định 134/2016/ND-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/ND-CP quy định tổ chức, cá nhân Nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu NK hàng hóa để cung cấp cho đối tượng quy định tại Điều 1 Luật Thuế XK, thuế NK được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK uỷ thác, trúng thầu với điều kiện giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng uỷ thác hoặc giá trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế NK.

 

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về thuế XNK để giải quyết thủ tục theo thẩm quyền.

                                                                                                                   

                                                                                      Nguồn: Hải quan online.

LIÊN HỆ
Cuộn lên trên cùng
Cuộn lên trên cùng